Frågeformulär reptilägare

Här är formuläret vi använder inför ert bokade besök.

Om ni har några frågor vänligen kontakta oss direkt på 040-460560 eller info@fagelkliniken.se

Hur många timmar är UV ljuset på? Vilken styrka har UVljuset? Hur långt ifrån reptilen finns UV ljuset? När bytte ni UV ljus sist?
Vilken temperatur har vattnet? Hur värms det upp? Vilket rengöringsfilter används? Vilket bottensubstrat finns i vattendelen? Hur ofta byts delar eller hela vattnet ut? Hur ofta rengörs hela terrariet dvs storstädning med tömning och tvätt/rengöring av allt innehåll Vilken typ av torrlagd plats finns? Finns det UV ljus över den torrlagda delen? Finns det värmelampa över den torrlagda delen?